استودیو کلاس | رؤیایت را به تصویر بکش

آموزش مستندسازی، کارگردانی مستند، تدوین مستند، تصویربرداری فیلم مستند توسط مستندسازان با سابقه کشور

تست 6

مدت دوره:
سطح دوره:
نحوه برگزاری:
تعداد ویدیوها:
تعداد پرسش ها:
زبان آموزش:
دریافت کامل دوره
7,000,000 تومان
درباره مدرس