استودیو کلاس | رؤیایت را به تصویر بکش

آموزش مستندسازی، کارگردانی مستند، تدوین مستند، تصویربرداری فیلم مستند توسط مستندسازان با سابقه کشور

تست 2

ب
مدت دوره:
ب
سطح دوره:
ب
نحوه برگزاری:
ب
تعداد ویدیوها:
ب
تعداد پرسش ها:
ب
زبان آموزش:
ب
دریافت کامل دوره
1,000,000 تومان
درباره مدرس
بب
بب
ببب

ببببب