استودیو کلاس | رؤیایت را به تصویر بکش

آموزش مستندسازی، کارگردانی مستند، تدوین مستند، تصویربرداری فیلم مستند توسط مستندسازان با سابقه کشور

فرم ثبت نام دوره 2 ولاگ

ثبت نام به اتمام رسیده است.